×

Предсједник

Рођен 1989. године у Сарајеву. Гимн​а​зију и Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву завршио у Бијељини.

У правној служби "РиТЕ Угљевик" а.д. Угљевик је одрадио приправнички стаж. Након тога, двије године радног искуства је стекао на мјесту стручног сарадника предузећа ЗЕДП ,,Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина, а затим, годину и по дана, обавља послове на мјесту руководиоца Службе правних послова.

Од 2018. године је руководилац Сектора за правне, кадровске и опште послове у ЗЕДП ,,Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина.

Са Кошаркашким клубом "Радник" Бијељина био је јуниорски прва​к​ БиХ у кошарци, а као професионални кошаркаш радио је и као тренер млађих категорија у више клубова у Бијељини. Ожењен.

Адреса:
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
76300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 109
Факс: +387 (0)55 209 625
Адреса електронске поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Из Статута КСРС

Предсједник Савеза

Члан 22.

 • Предсједник Савеза је по функцији Предсједник Управног одбора, односно изабрани руководећи орган Савеза и за свој рад одговара Скупштини и Управном одбору.
 • Предсједника Савеза бира Скупштина из реда чланова Скупштине.
 • Мандат Предсједника траје 4 године и, у зависности од успјешности и резултата рада, исто лице може да буде бирано за Предсједника више пута.
 • Предсједник може да буде разријешен и прије истека мандата, ако се за то стекну оправдани разлози (оставка по властитој жељи, промјена мјеста боравка, здравствено стање, породичне прилике, сукоб интереса, законске сметње и слично).
 • Предсједник може да буде разријешен и у случајевима када се оцијени да из било којих разлога не обавља на задовољавајући начин послове из надлежности утврђене Статутом и другим актима Савеза.
 • Иницијативу за разрјешење у таквим случајевима могу покренути више од једне трећине чланова Скупштине, натполовична већина чланова Управног одбора и најмање 2 ПКС.
 • Кандидата за Предсједника предлажу чланови Скупштине преко ПКС и по поступку предвиђеном пословником о раду Скупштине, или у одлуци о сазивању Скупштине коју доноси Управни одбор.

 

Члан 23.

У оквиру својих надлежности, Предсједник Савеза обавља послове и задатке који проистичу из природе и карактера Савеза, нормативних аката, програма и планова рада, а нарочито:

 • Представља и заступа Савез,
 • Сазива сједнице Скупштине и Управног одбора и руководи њиховим радом,
 • Стара се о припреми материјала за сједнице,
 • Координира рад органа Савеза,
 • Учествује у изради Смјерница за развој кошаркашког спорта и програма и планова рада,
 • Иницира рјешавање одређених проблема,
 • Стара се о општим условима, материјалним и финансијским средствима за рад Савеза и иста прибавља у оквиру својих могућности,
 • Подстиче и контролише извршавање усвојених одлука, и о извршењу и реализацији истих информише чланове Управног одбора,
 • Контактира и сарађује са државним и другим организацијама и органима,
 • Потписује документа из надлежности Скупштине и Управног одбора,
 • Обавља консултације о одређеним питањима значајним за рад Савеза са чланством, стручним и другим организацијама и органима,
 • У хитним случајевима сам одлучује о ставовима Савеза на основу личног мишљења и степена усаглашености са Законом и статутарним одредбама. Обавезан је у поступањима у хитним случајевима да са члановима Управног одбора изврши и усагласи консултације електронским путем,
 • Обуставља од извршења одлуке које излазе из оквира законских норми и правила утврђеним у нормативним актима Савеза, те покреће иницијативу за њихово разматрање и одлучивање у надлежним органима,
 • Обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим и другим спроведбеним актима Савеза,
 • У случају спријечености да обавља неке од својих послова, Предсједник писмено именује лице (неког од чланова Управног одбора) које ће га замијенити и о томе обавјештава Управни одбор и Канцеларију Савеза.
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co