×

Документи

 Основни акти
Назив документа
Пословник о раду Скупштине КСРС
Пословник о раду УО КСРС
Статут КСРС
Документи за сезону 2023/2024
Назив документа
Распоред такмичења 1.МЛРС, сезона 2023/2024
Календар такмичења КСРС, сезона 2023/2024
Одлука о усвајању Листа судија и Контролора суђења Првенства Републике Српске, сезона 2023/2024
Одлука о усвајању Листе делегата за Првенство РС (1.МЛРС и 1.ЖЛРС), сезона 2023/2024
Одлука о финансијским обавезама клубова и висина накнада службеним лицима, сезона 2023/2024
Одлука о допунама Одлуке о финансијским обавезама за контроле суђења на утакмицама, сезона 2023/2024
Одлука о именовању Комисије за такмичење, сезона 2023/2024
Пропозиције за кошаркашка такмичења у РС, сезона 2023/2024
Систем такмичења, сезона 2023/2024
Систем такмичења 2.МЛРС и Подручне лиге, сезона 2023/2024
Систем такмичења (млађе категорије), сезона 2023/2024
Систем такмичења КУП, сезона 2023/2024
Одлуке и закључци
Назив документа
1.MLRS i 1.ŽLRS Odluka UO KSRS o vanrednom prelaznom roku
Odluka o Vanrednom prelaznom-izmjena roku TS 2021-2022
Одлука УО KСРС о верификације Одлука ТK
Одлука о именовању Комесара такмичења КСРС 2021-2022
Одлука о именовању Предсједника СК КСРС
Одлука о именовању Предсједника УКТ РС
Одлука о именовању члана Арбитражне комисије КСРС 26.9.2018
Одлука о почетку ТС 2021-2022
Одлука о финансијским обавезама2021-2022
Правилници
Назив документа
Дисциплински правилник КСРС 2016
Одлука о измјенама Регистрационог правилника КСРС
Одлука о измјенама Регистрационог правилника КСРС - члан 19
Одлука о измјенама Регистрационог правилника КСРС странац у МК
Правилник о дисциплинској одговорности КСРС-07.09.2001
Правилник о лиценцирању тренера
Правилник о полагању испита за звања кошаркашких судија
Правилник о раду Стручног савјета КСРС
Правилник о раду Судијског одбора
Правилник о раду судијске комисије
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста КСРС
Регистрациони правилник КСРС
Регистрациони правилник КСРС - 2014
Обрасци
Назив документа
Образац 2 Резултат утакмице
Образац 3 Извјештај делегата
Образац 4 Посебни извјестај Пријава
Образац 5 изјава
Образац 6 Допунски извјештај
Образац 7 Жалба
Образац 8 Пријавна листа
Образац 9 примједба екипе
Образац 10 Обрачун трошкова службених лица
Образац 11
Образац 11 стари
Образац РП 01 Приступница
Образац РП 02 Исписница
Образац РП 03 Сагласност-за-наступ-на-двојну-регистрацију
Образац РП 04 Молба за прву регистрацију играча
Образац РП 05 Молба за регистрацију играча сениора који прелази из клуба у клуб
Образац РП 05а Молба за регистрацију играча млађих категорија који прелазе из клуба у клуб
Образац РП 06 Уговор о стипендирању
Образац РП 06 Уговор о стипендирању КОРИГОВАНО
Образац РП 07 Уговор о аматерском ангажовању
Образац РП 08 Уговор о професионалном ангажовању
Образац РП 09 Уговор о спортском усавршавању
Образац РП 09 Уговор о спортском усавршавању КОРИГОВАНО
Образац РП 10 Потврда о закључењу Уговора у КСРС
Образац РП 11 Раскид уговора
Образац РП 12 Обавјест о намјери закључивања првог Уговора о стипендирању
Образац РП 12а Обавјест о намјери закључивања првог Професионалног уговора
Остало
Назив документа
Даљинар
Koвид образац 1
Koвид образац 3
Протокол КСРС Covid-19
Распоред 1.МЛРС
Распоред 1.ЖЛРС
Упутство СОУ-01 за контролоре
Архива докумената
Назив документа
2ligazapad1617
4.7.2020 Odluka o usvajanju Sistema takmičenja Prvenstva RS -KUP RS
21.9.2020 Одлука ИО о усвајању Списка клубова 1.МЛРС, сезона 2020-21
ODLUKA-o-usvajanju-Registracionog-pravilnika-KSRS
Odluka-Izmjene-i-dopune-Propozicija-KSRS
Odluka-naknada-za-licenciranje-trenera
Odluka-o-imenovanju-Komesara-KSRS-2014-2015
Odluka-o-izmirenju-dugovanja-prema-KSRS
Odluka-o-izmjenama-i-dopuna-Sistema-takmicenja-1.-ZL-RS
OdlukaMilanPlavsic
Odluka o Sistemu takmičenja Prvenstvo RS 2016-17
OdlukaoTakmicarskojSezoni2015-2016
Odlukaofinansijskimobavezama2016-2017
Odluka o usvajanju Kalendara takmičenja KSRS
OdukaousvajanjuPropozicija
Propozicijetakmicenja2015-2016konacnaverzija
SistemtakmicenjaKSRS2016-2017
seminarsudije2016
Пословник о раду ИО КСРС 2016
Пропозицијe за 2019-2020
Распоред 1. МЛРС - 2020-2021
Систем такмичења 2019-2020
Систем такмичења MK 2020-2021
Систем такмичења КУП 2019-2020

 

Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co