На основу Члана 46.3. Статута Кошаркашког савеза Републике Српске, Извршни одбор КСРС је на 13.сједници одржаној дана 13.07.2019.. године у ­­Лакташима усвојио слиједеће

ПРОПОЗИЦИЈЕ
ЗА КОШАРКАШКА ТАКМИЧЕЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

1.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1.

Сва кошаркашка такмичења у Републици Српској организује и њима руководи Кошаркашки савез Републике Српске (у даљем тексту КСРС).

1.2.

Под појмом „кошаркашка такмичења“ подразумијевају се Првенство Републике Српске у свим категоријама, Куп Републике Српске, турнири, ревијалне и пријатељске утакмице, међународни сусрети појединих селекција и међународна клупска такмичења у дијелу у коме су прописане обавезе националних федерација.

1.3.

Основе система такмичења у РС утврђује Скупштина КСРС, а о условима, облицима, броју учесника и начину спровођења свих, или појединих такмичења, одлучује Извршни одбор КСРС својим одлукама.

1.4.

Извршни одбор КСРС може одлучити да нека од такмичења пренесе у надлежност или да их повјери Подручним кошаркашким одборима, кошаркашким клубовима и другим организацијама и органима кад за то постоје оправдани разлози и кад оцијени да их могу успјешно спровести.

Уколико Извршни одбор КСРС процијени да неки од Подручнихкошаркашкиходбора не спроводи такмичења по Пропозицијама за кошаркашка такмичења у РС и осталим нормативним актима КСРС, може то право ускратити Подручним кошаркашким одборима и такмичење додијелити другом органу КСРС.

1.5.

Кошаркашка такмичења у Републици Српској организују се и спроводе у складу са генералним ФИБА правилима и стандардима, односно у складу са нормативним актима КСРС у којима се могу прописати одступања која су условљена развијеношћу кошаркашког спорта, материјалним могућностима, мрежом и стањем спортских објеката, географским, саобраћајним и другим условима.

1.6.

Првом Мушком и Женском лигом руководеОрган за такмичење и Комесар за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата Њихов избор врши Извршни одбор КСРС. Другим лигама Групе: Исток, Запад и Центар руководе Подручни кошаркашки одбори, односно лица која изабере Извршни одбор ПКО Бања Лука-Запад, Романија Херцеговина-Исток и Бијељина и Добој-Центар. Неопходно је да одлуке о лицима која руководе Другим лигама потврди Извршни одбор КСРС.

1.7.

У Орган за такмичење и Комесара за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегатамогу бити именована лица за које се сматра да добро познају стање и проблеме кошаркашког спорта у Републици Српској, да посједују стручне и организационе способности, да већ имају или да могу у релативно кратком временском периоду овладати искуством неопходним за послове које обављају, да благовремено и одговорно извршавају све радње, предузимају мјере и доносе све неопходне одлуке у циљу нормалног и регуларног одвијања такмичења.

1.8.

За свој рад Орган за такмичење и Комесар за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегатаодговарају органу који га је именовао и путем саопштења, извјештаја, билтена, или на други одговарајући начин, обавјештавају надлежни орган, учеснике у такмичењима и јавност о свом раду.

1.9.

Ако надлежни орган оцијени да Орган за такмичење, Комесар за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата, Комесари 2.лиге и Комесари ПКОне извршавају своје обавезе у складу са правилима и прописаним нормама, односно овлаштењима и одговорношћу која им је повјерена, могу бити опозвани и под предвиђеним условима именовати друга лица.

2.

ЗВАНИЧНА ТАКМИЧЕЊА

2.1.

Званична такмичења у Републици Српској су:

§ Првенство Републике Српске у мушкој и женској конкуренцији,

§ Првенство Републике Српске у пионирској, кадетској и јуниорској конкуренцији, и

§ КУП Републике Српске

2.2.

Првенство Републике Српске у мушкој конкуренцији организује се у три нивоа:

§ Прва мушка лига са 12 клубова,

§ Три Групе Друге мушке лиге: Запад, Центар и Исток.

§ Друга лига Запад броји максимално 16 клубова подијељених у двије групе: А и Б, а чине је екипе из ПКО Бања Лука.

Састав група А и Б одређује Извршни одбор на приједлог Стручног савјета и Извршног одбора ПКО Бања Лука.

Уколико је број екипа 12 или мање, такмичење се организује у једној групи.

§ Друга лига Исток броји максимално 8 клубова, а чине је екипе из ПКО Романија-Херцеговина.

§ Друга лига Центар броји максимално 12 клубова, а чине је екипе из ПКО Бијељина и ПКО Добој.

§ Четири Подручне лиге са бројем учесника који утврди надлежни Подручни кошаркашки одбор.

2.3.

Првенство Републике Српске у женској конкуренцији (1.ЖЛРС) организује се:

§ Према броју пријављених екипа.

2.4.

Сва такмичења млађих категорија у Републици Српској организују се и спроводе по двоструком лига бод систему (изузев 1/2 Финалних и Финалних турнира.

Првенство Републике Српске у категоријама Млађи пионири и Млађе пионирке се игра по Посебним Правилима сезона 2019/2020(усвојенo на 2.Ванредној сједници Извршног одбора одржаној дана 23.08.2018.године).

Такмичења у категоријама: Млађи пионири/Млађе пионирке, Пионири/Пионирке, Кадети/Кадеткиње и Јуниори/Јуниорке у Првенству РС за сезону 2019/2020 годину организује се као:

- Такмичење по Подручним кошаркашким одборима са бројем пријављених екипа, у одређеној категорији,

- Два 1/2 Финална турнира, од којих један чине по двије (2) првопласиране екипе у одређеној категорији из ПКО Бања Лука и ПКО Добој, а други чине по двије (2) првопласиране екипе у одређеној категорији из ПКО Бијељина и ПКО Романија – Херцеговина.

- Финални турнир у одређеној категорији, на којем право наступа имају по двије (2) првопласиране екипе са 1/2 Финалних турнира.

2.5.

Извршни одбор може одлучити да број учесника у сениорским лигама повећа или смањи, у зависности од објективних услова (интереси развоја кошаркашког спорта, материјалне могућности клубова, благовремено одустајање неке екипе, изречене санкције, ванредне околности и сл.).

2.6.

Сениорска такмичења у Првенству Републике Српске спроводе се по двоструком лига бод систему и према Календару и Распореду такмичења.

Календар такмичења усваја Извршни одбор на приједлог Органа за такмичење, односно Подручни одбори на приједлог лица које је задужено за вођење лиге, а распоред се утврђује извлачењем такмичарских бројева.

Клубови из истог града имају могућност да добију такмичарске бројеве који ће им обезбједити да у истом колу наступају по принципу домаћин – гост.

Утврђени Календар такмичења се не може мијењати, осим у изузетним случајевима који нису могли бити унапријед предвиђени. Одлуку о промјени Календара такмичења доноси Извршни одбор.

Орган за такмичење може измијенити термине одигравања одређених утакмица у одређеном колу, када за то постоје оправдани разлози.

Кад процјени да је то у интересу регуларности такмичења, Орган за такмичење може одредити да се утакмице једног или више кола играју у исто вријеме.

2.7.

Прваци Републике Српске у мушкој и женској конкуренцији су оне екипе које у доигравању („Play-off“) освоје прво мјесто.

У доигравању учествују четири екипе са освојене позиције 1, 2, 3 и 4 у лигама и то:

Полуфинале: по моделу 1 – 4, и 2 – 3, с тим да се игра до 2 (двије) побједе по принципу један - четири, четири - један, један - четири, два - три, три - два, два – три.

Финале (жене): играју побједници по систему један - један – један, а домаћин првог, трећег и петог (евентуално) сусрета је у Првенству боље пласирана екипа, игра се до 3 (три) побједе.

Финале (мушкарци): играју побједници по систему један - један – један, а домаћин првог, трећег и петог (евентуално) сусрета је у Првенству боље пласирана екипа, игра се до 3 (три) побједе.

2.8.

Доигравањем се добија само Првак Републике Српске, а све друге екипе остају на позицијама освојеним током лигашког дијела такмичења.

Првак Републике Српске стиче право пласмана у Првенства БиХ / мушкарци - жене.

2.9.

Након спроведеног такмичења Прву лигу обавезно напуштају двије (2) најслабије пласиране екипе. Број екипа које напуштају Прву лигу повећава се сразмјерно броју екипа које испадају из Првенства БиХ:

§ Ако из Првенства БиХ нико не испадне, 1.МЛРС напушта 1 (једна) најслабије пласирана екипа.

§ Ако из Првенства БиХ испадне 1 (једна) екипа, Прву лигу напуштају 2 (двије) најслабије пласиране екипе.

§ Ако из Првенства БиХ испадну 2 (двије) екипе, Прву лигу напуштају 3 (три) најслабије пласиране екипе.

§ Ако из Првенства БиХ испадне 3 (три) екипе, Прву лигу напуштају 4 најслабије пласиране екипе итд.

§ Уколико екипа која стекне право наступа у Првенству БиХ одустане од такмичења у Првенству БиХ задржава статус екипе 1.МЛРС а 1.МЛРС додатно напушта још једна екипа по пласману из предходне сезоне.

2.10.

Број и састав Мини лиге се одређује на основу правила: 4 екипе 2.МЛРС = 1 екипа учесник Мини лиге.

Мини лига игра се по двоструком бод систему.

Мини лигом непосредно руководи Орган за такмичење и Комесар за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата.

Двије првопласиране екипе у Мини лиги стичу право наступа у Првој мушкој лиги Републике Српске (1.МЛРС).

§ Орган за такмичење има право да одлучи да се Мини лига због смањења трошкова игра турнирски умјесто на основу двоструког бод система, само ако је то захтјев више од половине клубова учесника Мини лиге.

§ Турнирски систем Мини лиге подразумијева да се све утакмице играју у једном мјесту и истој дворани која испуњава услове за одигравање утакмица Прве мушке лиге. Игра се по једноструком бод систему (три дана), а право на организацију турнира стиче клуб који је понудио најбоље услове о чему коначну одлуку доноси Орган за такмичење. У овом случају трошкове службених лица (судије и делегати, помоћне судије) за сваку утакмицу равномјерно дијеле екипе које наступају у одређеној утакмици.

§ Ако из Првенства БиХ не испадне ни једна екипа, право наступа у Првој лиги Републике Српске стиче трећепласирана екипа из Мини лиге.

2.11.

Најслабије пласиране екипе у Другим лигама Исток, Центар и Запад групе А и Б напуштају Другу лигу, а њихова мјеста попуњавају побједници Подручних лига.

§ Ако се деси ситуација из претходне тачке (2.10) (кад из Првенства БиХ не испадне ни једна екипа) у Другу лигу улази другопласирана екипа из Подручне лиге. Ако нема заинтересованих екипа за наступ у Другој лиги, одлуку која ће екипа наступити у Другој лиги доноси Извршни одбор, на приједлог Извршног одбора надлежног ПКО.

2.12.

Ако се десе било какве непредвиђене околности (гашење клуба, иступање из лиге, одустајање од такмичења у Првенству БиХ,итд.) које нису наведене у члановима 2.2, 2.9 и 2.10, Извршни одбор доноси коначну одлуку које екипе ће и на који начин стећи право наступа у Првој или Другој кошаркашкој лиги, водећи рачуна о оправданости такве одлуке.

2.13.

Док се не стекну услови, Прву женску лигу не напуштају најслабије пласиране екипе. Број екипа учесника се може повећавати све док се број екипа не повећа до нивоа који омогућава развијенији други ниво такмичења. Коначну одлуку о томе ће донијети Извршни одбор.

2.14.

Првак Републике Српске (у одређеној категорији) је она екипа која на Финалном турниру освоји 1. мјесто.

Првак РС (у одређеној категорији) стиче право наступа на Финалним такмичењима Првенства БиХ у млађим категоријама.

Право наступа на Финалним такмичењима Првенства БиХ стичу и остали учесници Финалног турнира КСРС, на основу постигнутог пласмана, а број екипа учесница зависи од усвојеног Система такмичења у КС БиХ.

Правило о годиштима у млађим категоријама (На нивоу КС БиХ и ФИБА)

- Млађи пионири / млађе пионирке: 2007. и 2008. годиште и млађи

(са навршених 10 година)

- Пионири / Пионирке: 2005 . годиште и млађи (2005. и 2006. годиште)

- Кадети / Кадеткиње: 2003 . годиште и млађи

- Јуниори / Јуниорке: 2001. годиште и млађи

Орган за такмичење КСРС на основу конкурса доноси Одлуку којом ће се дефинисати домаћини 1/2 Финалних и Финалних турнира за текућу такмичарску сезону.

2.15.

КУП Републике Српске је такмичење у којем може учествовати неограничен број екипа, чак и оне које нису регистроване у КСРС.

Учешће у КУП-у РС (мушкарци/жене)је обавезно за екипе Првих и Других лига РС и екипа из Првенства БиХ.

Клубови који одустану од КУП такмичења подлијежу санкцијама предвиђеним Пропозицијама за кошаркашка такмичења РС.

Нерегистроване екипе могу учествовати само под условом да докажу, путем списка, да имају неопходан број такмичара, објекат у којем ће играти, те да могу испоштвовати Пропозиције и покрити трошкове такмичења.

   

2.16.

КУП такмичење се игра по систему елиминације и на основу жријеба. Домаћин је увијек екипа из нижег ранга такмичења, односно нерегистроване екипе.

Екипе учесници Регионалних лига (ABA, WABA) су екипе вишег ранга такмичења у односу на екипе Првенсва БиХ.

Такмичења организују Подручни кошаркашки одбори до нивоа 1/4 Финала.Термини су одређени Календаром такмичења КСРС који усваја ИзвршниодборКСРС. Даље руковођење од 1/4 Финала преузима Орган за такмичењеКСРС и Комесар за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата.

Финалне утакмице КУП-а РС за мушкарце и жене организује Орган за такмичење КСРС и Комесар за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата, 09. јануара, поводом Дана Републике Српске. Трошкове утакмице сносе клубови учесници.

Домаћин Финалних утакмица КУП-а РС одређује се на основу Конкурса који расписује Канцеларија КСРС, а одлуку доноси Орган за такмичење КСРС.

У случају жалбе на одлуку Органа за такмичење, коначну одлуку о домаћину доноси Извршни одбор КСРС.

   

2.17.

Новоосновани кошаркашки клубови укључују се у најнижи ниво такмичења (Подручна лига/мушкарци и 1.ЖЛРС/жене) и само у том случају се ослобађају 1/2 финансијских обавеза према Савезу(Котизација).

   

2.18.

Све утакмице у званичним такмичењима играју се у дворанама, али надлежни орган може одлучити да се утакмице Подручних лига, КУП утакмице и такмичење млађих категорија до нивоа које воде Подручни одбори могу играти на отвореним теренима, али искључиво у терминима предвиђеним у тачки 6.3.

3.

ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ

   

3.1.

Извршни одбор или орган којем је повјерено неко од такмичења, најмање три мјесеца прије почетка такмичења доноси:

§ Доноси Одлуку о висини накнада и трошкова службених лица,

§ Утврђује финансијске обавезе учесника,

§ Именује Kомисију за такмичење и

§ Именује Комисију за утврђивање техничке исправности дворана.

(Орган за такмичење, представник ПКО из којег је клуб и представник клуба чији је објекат предмет техничког прегледа. Трошкове техничког прегледа дворане сносе клубови чији је објекат предмет прегледа).

Извршни одбор, или орган којем је повјерено неко од такмичења, најмање 3 мјесеца прије почетка такмичења доноси:

§ Пропозиције такмичења,

§ Календар такмичења,

§ Именује Орган за такмичење и Комесара за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата.

   

3.2.

Учесници такмичења су дужни:

§ Да у прописаном року пријаве своје екипе,

§ Да уплате износ средстава за Чланарину КСРС и Котизацију за такмичење по Одлуци Извршног одбора КСРС,

§ Да у одређеном року региструју, односно лиценцирају такмичаре,

§ Да организатору доставе тачну адресу клуба, име и презиме одговорног лица, службени број телефона и факса, те е-mail адресу,

§ Да обавјестиОрган за такмичење о дворани у којој ће играти, и

§ Да канцеларији Савеза достави и све друге неопходне податке који буду тражени у припреми такмичења.

   

3.3.

Канцеларија Савеза прије почетка такмичења:

§ Овјерава пријаве учесника у такмичењу,

§ Региструје и лиценцира такмичаре,

§ Екипама учесницама такмичења доставља неопходне материјале и информације,

§ Штампа обрасце службених докумената, и

§ Обавезно издаје публикацију о учесницима, именима службених лица и другим неопходним обавјештењима о такмичењу.

   

3.4.

Орган за такмичење има обавезу да:

§ Прије почетка такмичења изврши технички преглед дворана и у сарадњи са члановима комисије одобри играње у пријављеним објектима.

§ Рјешава спорне случајеве у процесу регистрације и лиценцирања током такмичења.

4.

ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ

   

4.1.

Све утакмице Прве мушке и женске лиге и КУП такмичења од нивоа четврт-финала играју се у дворанама које у потпуности одговарају ФИБА прописаним службеним нормативима.

   

4.2.

Дворана има најмање 400 сједећих мјеста. Терен за игру је димензија 28 х 15 м и обиљежен је према Правилима игре. Табле су од одговарајућег провидног материјала, обложене по ивицама са доње стране и на доњем дијелу бочних страна у висини од 35 цм, сунђерастом заштитном масом. Димензија табли је 180 х 105 цм при чему је доња ивица табле удаљена од тла 290 м. Конструкција коша је удаљена најмање 2 м од ивице чеоне линије, заштићена сунђерастом масом и обојена тако да је уочљива играчима. Обруч коша је зглобни.

   

4.3.

Најближи објекат од чеоних и бочних линија укључујући записнички сто, клупе за играче, редаре, обезбјеђење, фото репортере, итд., удаљен је најмање 2 м. Висина таванице је најмање 7 м. Јачина електричног свијетла мора бити равномјерна и јачине најмање 1000 лукса. Свјетлосни извор треба да буде најмање 7 м од терена за игру постављен тако да не омета видно поље играча. Записнички сто је дугачак 5 м док су клупе за играче и службена лица постављене са обје стране записничког стола и удаљене су најмање 2 м од бочне и 5 м од централне линије.

   

4.4.

На утакмицама лиге обавезан је зидни електрични сат за игру којим се рукује са записничког стола. Хронометар показује вријеме од 10,00 према 00,00 и мјери и секунде, а дио сата чини и уређај на коме се биљеже постигнути поени.

Дисплеј уређаја за мјерење 24 сек су постављени на конструкцију коша изнад табле (два комада) удаљени најмање 50 цм од табле и повезани са сатом за игру. Дозвољено је да два уређаја за 24 сек буду постављена на поду, сваки на једној страни терена, у мјесту гдје се спајају бочна и чеона линија на удаљености од 2 м.

   

4.5.

Записнички сто мора да има два различита сигнала (мјерилац времена и мјерилац 24 сек), таблице за показивање личних грешака играча, уређај (заставица или слично) којим се означава када екипа учини четврту личну грешку у четвртини, уређај за показивање наизмјеничног посједа и штоперицу. На записничком столу обавезна је и судијска пиштаљка у случају непредвиђених околности.

   

4.6.

У дворани морају постојати свлачионице за обје екипе и службена лица. Обавезно је присуство редарске службе које сачињавају најмање четири особе (редари носе исте маркер мајице или маркере на руци).

Дужност је организатора да о утакмици обавијести органе јавног реда и мира. Ако делегат затражи потврду ове радње (ако се органи јавног реда и мира нису појавили) домаћин је дужан да делегату достави доказ који потврђује да је на вријеме извршио предвиђену обавезу.

Дужност је домаћина да организује брисање пода за вријеме утакмице. У ту сврху обезбјеђује два помоћна радника са одговарајућим реквизитима.

   

4.7.

У зимском периоду температура у дворанама, свлачионицама и просторијама за службена лица не може бити нижа од 15° С. Ако делегат утакмице или један од клубова посумња у податак о температури у дворани, делегат је дужан да измјери температуру у присуству службених представника оба клуба и првог судије. За ту сврху клуб домаћин мора да има припремљен термометар.

Уколико се утврди да је температура у дворани нижа од 15° С, утакмица се може одиграти само уз писмену сагласност гостујуће екипе.

Уколико не постоји писмена сагласност гостујуће екипе, организатору се оставља 24 сата да обезбједи потребну температуру дворане. Уколико организатор не може да обезбједи потребну температуру или другу дворану регистровану за утакмице Прве мушке лиге у истом граду, нови термин утакмице одредиће Орган за такмичење. У том случају трошкове гостујуће екипе и доласка судија за нови долазак сносиће домаћа екипа.

   

4.8.

Утакмице Прве мушке лиге и Других лига играју се лоптама Молтен ГЛ-7, док се утакмице Прве женске лиге играју лоптама ГЛ-6.Организатор утакмице је дужан да 30 минута прије почетка утакмице екипама стави на располагање најмање по три исправне лопте, а првом судији лопту којом ће се играти.

   

4.9.

На званичним утакмицама обавезно се истиче застава Републике Српске, застава КСРС и застава клуба ако је има. Ако такмичење или клуб имају спонзоре и ако је уговором предвиђено да се истичу његова обиљежја (логотип, панои и сл.) онда се они постављају на мјесто које је у ту сврху предвиђено.

   

4.10.

Клубови Прве Мушке лиге су у обавези да у оквиру дворане или у њеној непосредној близини обезбједе просторију намијењену за конференцију за штампу и електронске медије. Ако постоји интересовање медија за конференцију за штампу оба клуба су у обавези да на исту пошаљу тренере и по једног играча.

Неодазивање повлачи санкције.

   

4.11.

Разгласни уређај обавезан је за такмичење у Првим лигама РС, мора да буде смјештен за посебним столом поред записничког стола. Разгласни уређај служи само за давање обавјештења о утакмици. Недопустиво је коришћење уређаја за коментарисање суђења, подстицање публике на навијање и ометање игре.

Кориштење музичких инструмената (трубе, бубњеви, вувузеле и сл.) током утакмице дозвољено је само иза граничних линија терена насупрот записничком столу и клупама екипа.

Пуштање музике путем разгласа дозвољено је само када је лопта мртва и сат за игру заустављен.

   

4.12.

Уколико екипа не може да обезбиједи неке од прописаних услова, Комисија за утврђивање техничке исправности дворане може да за одређено, али ограничено вријеме (најдуже 90 дана), одобрити играње утакмице у дворани која не испуњава напријед наведене стандарде. По истеку остављеног рока, у колико се услови не испуне Комисија ће у таквим дворанама забранити играње утакмица. Даљу надлежност над насталим проблемом преузима Извршни одбор.

4.А

ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ – Друге и Подручне лиге

   

4.А.1.

Све утакмице Других и Подручних лига, КУП утакмице и такмичења млађих категорија до нивоа које воде Подручни кошаркашки одбори у приоритету се играју у дворанама које одговарају ФИБА прописаним нормативима. Међутим, Комисија за утврђивање техничке исправности дворана има право одобрити играње у дворанама које не испуњавају ФИБА стандарде али само уз слиједеће услове:

§ Простор за игру је најмање димензија 26 x 14 м,

§ неопходно је да постоје приручни уређаји, сат за мјерење времена, штоперица за 24 секунде и гонг за најаву последњих 8 секунди,

§ ознаке за грешке екипе, ознаке за грешке играча и показивач наизмјеничног посједа,

§ за записничким столом мора постојати најмање двије расположиве судијске пиштаљке.

   

4.А.2.

Табле могу бити дрвене, али уз обавезу да су димензије 180x105 цм при чему је доња ивица табле удаљена од тла 290 цм. Табле су обложене сунђерастом заштитном масом по ивицама са доње стране и на доњем дијелу бочних страна у висини 35 цм. Конструкција коша је удаљена најмање 100 цм од ивице чеоне линије, заштићена сунђерастом масом и обојена тако да је уочљива играчима. Дозвољено је да конструкција коша буде причвршћена за зид дворане у којем случају није потребна њена заштита.

4.А.3.

Најближи објекат од бочних линија не смије бити ближи од 50 цм, (осим записничког стола), а од чеоних линија 80 цм. Записнички сто нити једним својим дијелом не може додиривати или прелазити бочну или чеону линији.

У случају минималних димензија терена (26x14) и минималног слободног простора око бочних (50 цм) и чеоних линија (80 цм) до првог објекта, записнички сто и клупе екипа ће бити постављене иза чеоне линије (клупе екипа на једној страни, а записнички сто на супротној страни терена), осим у случају да другачије не одлучи Комисија за утврђивање техничке исправности дворана. Такође у дворанама које имају минималан слободан простор (50 x 80) неће бити дозвољен долазак публике на утакмице. Кршење овог члана значи аутоматску суспензију дворане до краја такмичарске сезоне.

   

4.А.4.

Висина таванице је најмање 6 м. Јачина електричног свијетла мора бити равномјерна и јачине најмање 900 лукса.

   

4.А.5.

У дворани морају постојати свлачионице за обје екипе и службена лица. Обавезно је присуство редарске службе које сачињавају најмање двије особе (редари носе маркер мајице или маркере на руци).

Дужност организатора утакмице је да обавјести органе јавног реда и мира. Ако делегат затражи потврду ове радње (у случају да се органи јавног реда и мира нису појавили) домаћин је дужан да делегату достави доказ који потврђује да је на вријеме извршио предвиђену обавезу.

Дужност је домаћина да организује брисање пода за вријеме утакмице. У ту сврху обезбјеђује се барем један помоћни радник са одговарајућим реквизитом.

   

4.А.6.

У зимском периоду температура у дворанама, свлачионицама и просторијама за службена лица не може бити нижа од 15 степени целзијуса. Важе и све даље одредбе које се тичу овог члана а налазе се у члану 4.7. ових Пропозиција.

   

4.А.7.

Утакмице Других лига, Подручних лига и млађих категорија се играју лоптама марке Молтен. Организатор је дужан да 30 минута прије почетка утакмице екипама стави на располагање по двије исправне лопте, а првом судији лопту којом ће се играти.

   

4.А.8.

На званичним утакмицама обавезно се истиче застава Републике Српске, застава КСРС и застава клуба ако је има. Важе и све даље одредбе које се тичу овог члана, а налазе се у члану 4.9. ових Пропозиција.

   

4.А.9.

Разгласни уређај није обавезан за утакмице Других лига. Ако постоји, мора да буде смјештен за посебним столом поред записничког стола. Разгласни уређај служи само за давање обавјештења о утакмици. Недопустиво је кориштење уређаја за коментарисање суђења, подстицање публике на навијање и ометање игре.

   

4.А.10.

У случајевима описаним у претходним ставовима организатор (домаћин) и службена лица су дужни предузети додатне радње и мјере у циљу осигурања одговарајућег степена безбједносне сигурности учесника утакмице.

   

4.А.11.

Комисија за испитивање техничке исправности дворане (најмање два члана) има обавезу да најкасније 14 дана прије почетка званичног такмичења утврди постојеће стање у дворани и ако је потребно наложи клубу да исправи евентуалне недостатке најкасније 72 сата прије почетка такмичења. У случају да клуб није у могућности или до предвиђеног временског рока не испуни напријед наведене стандарде Комисија ће у таквим дворанама забранити играње званичних утакмица. Обавеза клуба домаћина је да члановима Комисије за сваки долазак исплати путне трошкове и дневнице у висини која је одређена одлуком Извршног одбора о накнади трошкова службеним лицима.

5.

ЕКИПЕ, ТРЕНЕРИ И СЛУЖБЕНА ЛИЦА

   

5.1.

На званичним утакмицама Првих и Других лига, те утакмицама млађих категорија КСРС могу наступити играчи и играчице лиценцирани од стране КСРС, а у складу са нормативним актима и Одлукама Извршног одбора, под условом да нису под суспензијом или казном.

На утакмицама млађих категорија КСРС, поред лиценци издатих од стране Канцеларије КСРС, екипа обавезно прилаже и Списак лиценцианих играча и службених лица клуба за такмичарску сезону 2019/2020. Овјерен од стране ПКО и Канцеларије КСРС.

Екипе могу да лиценцирају максимално 24 играча-ицеу току такмичарске сезоне, од чега 4 играча морају имати испод 20 година (играчи рођени послије 1. јануара 1999. године).

Јуниори који су већ регистровани за млађе категорије истог клуба могу бити лиценцирани и ван прелазног рока с тим да укупан број играча остаје 24.

Поред потребне документације за лиценцирање играча-играчица, клубови су обавезно дужни доставити потврду надлежног Подручног кошаркашког одбора да су играчи-ице регистровани-е у истим, те полису осигурањаиграча-ица.

Без полисе осигурања играчи-ице неће бити лиценцирани.

За сваку екипу наступа 12 (дванаест) играча (играчица), а уколико екипа нaступи на утакмици са мање од 8 (осам) играча (играчица) подлијеже санкцијама.

У категорији млађи пионири/млађе пионирке, екипа НЕ може да почне утакмицу са мање од 10 (десет) присутних играча/играчица, у противном губи утакмицу службеним резултатом. Препорука је да се ипак одигра незванична утакмица. У овом случају екипа подлијеже санкцијама предвиђеним Пропозицијама .

У Подручним лигама и у такмичењима млађих категорија, односно на турнирским такмичењима, екипе наступају са 12 (дванаест) играча (играчица).

   

5.2.

Сви играчи (играчице) морају имати уредне такмичарске документе и потврду о извршеном љекарском прегледу са потписом љекара и овјером овлаштене здравствене установе.

Играчи (играчице) јуниорског и кадетског узраста, ако наступају у сениорској категорији, морају посједовати и посебно љекарско одобрење.

   

5.3.

За екипе Прве мушке и женске лиге (1.МЛРС и 1.ЖЛРС) могу наступити највише два (2) играча са Излазним писмом (LOC), без кошаркашког држављанства РС/БиХ. Захтјев за Излазно писмо доставља се Канцеларији Савеза у писаној форми. Док се не добије Излазно писмо, односно измире обавезе, играч нема право наступа. То право стиче по добијању истог.

Клуб који има дуговања према ПКО и Канцеларији КСРС, те играчима и тренеру по основу правоснажне Судске пресуде, неможе ангажовати играча са Излазним писмом.

   

5.4.

Клуб може имати највише три (3) играча-ице на двојну регистрацију, који су рођени послије 01.01.1999. године.

   

5.5.

Екипе могу водити Службеним правилима предвиђена лица (тренери) ако посједују лиценцу издату од стране Удружења кошаркашких тренера Републике Српске.

Своју дужност тренери обављају у складу са прописаним овлаштењима, у границама Правила игре и поштујући одредбе кодекса понашања стручних лица.

У случају да капитен обавља дужност тренера мора да има уредно издату тренерску лиценцу по Правилнику о лиценцирању тренера.

Свака екипа мора имати лиценцираног тренера. У случају да је тренер кажњен забраном вршења дужности на одређеном броју утакмица, екипа је у обавези, ако нема лиценцираног помоћног тренера, да извади привремену тренерску лиценцу капитену екипе.

Екипа не може почети утакмицу без лиценцираног тренера или капитена коме је издата привремена тренерска лиценца.

У изузетним случајевима, када тренер буде изненада спријечен да обавља своју функцију (породични проблеми, болест, смртни случај у породици и слично), екипу може да води капитен екипе. Та могућност се односи само на ту утакмицу.

   

5.6.

Службени представник домаће екипе, у име клуба домаћина, одговоран је делегату утакмице за организацију утакмице.

Службени представник екипе заступа екипу на утакмици и одговоран је за све радње и поступке који су му у нaдлежности:

§ предаје записничару 40 минута прије почетка утакмице овјерен списак играча и других лица у саставу екипе и ставља на увид лиценце (такмичарске картоне) издате од стране Канцеларије савеза, за лица која су наведена у пријавној листи Образац бр.8.

§ ако има потребе, најдаље до 10,00 часова првог радног дана (обично понедељак, сриједа или четвртак) путем електронске поште или телефакса у Канцеларију савеза шаље примједбе на организацију утакмице, примједбе на ток и резултат утакмице, рад записничког стола, суђење и слично.

§ искључиво службени представник остварује комуникацију са службеним лицима делегираним од стране комесара (делегат, судије и помоћне судије) у предвиђеном времену и на начин прописан службеним Правилима игре.

§ овлаштен је да службено контактира Орган за такмичење и Комесара за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата.

§ подноси и потписује образложење жалбе.

Канцеларија савеза прије почетка такмичења сваком клубу издаје највише пет легитимација за службене представнике. Орган за такмичење има право да током такмичења повуче издату легитимацију службеном представнику уколико процјени да његово понашање није било на потребној фер и спортској разини. У том случају клуб има право да предложи ново лице.

У званична документа у име екипе мишљење, коментар и примједбе једино може давати службени представник екипе.

   

5.7.

За вријеме утакмице на клупи екипе могу да сједе, поред 12 (дванаест) играча-ица,тренер, помоћни тренер и 7 пратилаца екипе - укупно 21 (двадесетиједно) лице са уредном документацијом (тачка 4.2.1 Правила игре).

Тренер, помоћни тренер, и службени представник екипе на утакмици морају бити прикладно одјевени (jeans нијеприхватљив).

Љекар,кондициони тренер и физиотерапеут екипе могу бити у спортској опреми.

Уколико екипи одговара, тренер, помоћни тренер и службени представник морају бити прикладно и једнообразно одјевени: обућа – ципеле (патике), панталоне штофане (jeansније прихватљив) и кошуља или мајица (поло крагна) са ознаком клуба.

   

5.8.

Сви играчи-це екипе морају имати исте дресове.Ако дресови имају рукаве, они морају завршавати изнад лакта. Дужи рукави нису дозвољени. Дресови морају да буду обиљежени према одредбама Правила игре. На дресу капитена екипе мора да буде видљива ознака.

Гостујућа екипа дужна је поштивати боју дресова домаће екипе, сходно Правилима кошаркашке игре (домаћин увијек игра у свијетлим, а гост у тамним).

Уколико се екипе договоре могућа је замјена боје дресова и клупа екипа.

Дозвољени су додаци опреми:

  • Компресивни стезници за руку.

· Компресивне чарапе за ноге.

· Траке за главу.Трака за главу не смије покривати ниједан дио лица потпуно или дјелимично (очи, нос, усне итд,) и не смије бити опасна за играча који носи и/или за друге играче. Трака за главу не смије имати дијелове који се отварају/затварају око лица и/или врата и не смије имати дијелове који су изнад њене површине.

· Знојнице направљене од текстилног материјала највеће ширине 10 цм.

· Еластичне траке за руке, рамена, ноге итд.

· Стезници за скочни зглоб.

(Сви додаци опреми морају бити исте основне боје)

   

5.9.

Играчима, тренерима, помоћним тренерима и представницима клубова забрањује се давање изјава о раду службених лица које излазе из оквира спортског понашања.

6.

ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ

   

6.1.

Организацију утакмице врши клуб домаћин.

Клуб домаћин не може бити организатор на терену гостујуће екипе.

Утакмица се може одиграти ако је домаћин обезбиједио прописане услове, обавио све претходне радње и ако су присутна делегирана службена лица.

   

6.2.

Утакмица се организује према усвојеном Календару и Распореду такмичења, а одступања су дозвољена само у случају објективних околности које процјењује и о њима одлучује Орган за такмичење.

Распоред такмичења није могуће мијењати.

Изузетно, у међусобном договору, екипе могу помјерити термин одигравања утакмице 72 сата прије или 72 сата послије термина предвиђеног Календаром такмичења. О постигнутој сагласности клубови су обавезни, у писменој форми, обавијестити Орган за такмичење.

Клуб домаћин утакмице, дужан је заказати утакмицу у времену које је договорено уговором са ТВ кућом, ако ту утакмицу преноси телевизија.

Уколико процјени да је неопходно, Орган за такмичење има право да клубовима одобри замјену домаћинства али само у првом дијелу такмичења. Орган за такмичење истом клубу неће дозволити више од двије утакмице замјене домаћинства у низу.

Клубови из истог града своје утакмице, по правилу, заказују тако да између њихових почетака има најмање 2 (два)сата разлике.

   

6.3.

Утакмице Прве мушке лиге у правилу се организују суботом и недељом у временском интервалу од 16,00-20,30 часова. Утакмице Прве женске и Других лига у правилу се организују суботом и недјељом у временском интервалу од 13.30- 20.30 часова. Право је Органа за такмичење да одобри организацију утакмице женске и Друге мушке лиге петком и понедељком у временском интервалу 18.00-20.30 часова ако утврди да организатор није у могућности да обезбједи одговарајући термин суботом и недјељом. За ову одлуку није потребна сагласност клубова.

Ако је Календаром такмичења предвиђено да се редовна кола и КУП утакмице играју радним даном (уторком или сриједом) утакмице ће се организовати у временском интервалу од 18.00-20.30 часова.

Ван ових термина утакмице се могу организовати са дозволом Органа за такмичење, те уз обострану сагласност и писмену потврду екипа.

Утакмице Подручних лига и млађих категорија организују се у терминима које утврде Подручни кошаркашки одбори.

   

6.4.

Домаћин утакмице је дужан да вријеме, мјесто и дворану за утакмицу најави Органу за такмичење најмање 7 (седам) дана раније, а о евентуалним измјенама дужан је обавјеститиОрган за такмичење најмање 5 (пет) дана прије термина одрећеног за одигравање утакмице, с тим да сноси све административне трошкове учињене оваквом промјеном.

   

6.5.

Клубови у правилу немају право тражити одлагање утакмице осим у ванредним околностима:

§ Званично проглашена епидемија вируса од надлежно здравствених установа.

§ Изузетно погоршане атмосферске (временске) прилике (снијегови, поплаве и слично) које узрокују прекид у саобраћају.

Коначну одлуку о одлагању утакмице или комплетног кола доноси Орган за такмичење.

   

6.6.

Орган за такмичењеможе, уколико сматра да је то у интересу регуларности такмичења, одлучити да се све, или поједине утакмице једног или више кола, играју истог дана и да почну у исто вријеме.

   

6.7.

Уколико се утакмица не може одиграти у предвиђено вријеме због једног од оправданих разлога:

§ Искључење електричне енергије,

§ Саобраћајна незгода (мора постојати званичан извјештај надлежног органа)

§ Временске непогоде

§ Недолазак судија, и

§ Квар на уређајима,

почетак утакмице може се пролонгирати најдуже један (1) сат.

Aко и након истека тог времена не буду испуњени услови за игру, утакмица се мора одиграти у слиједећа 24 (двадесет четири) сата.

Уколико се утакмица не може, ради оправданих разлога, одржати у року од 24 сата од предвиђеног термина почетка утакмице, утакмица ће се одгодити.

Одлуку о новом термину одигравања утакмице доноси Орган за такмичење.

Клуб домаћин сноси све трошкове гостујућој екипи за поновни долазак на утакмицу.

Уколико се утакмица не одигра због оправданог недоласка гостујуће екипе, трошкове организације утакмице те доласка судија и делегата сносиће гостујућа екипа.

Прекинута утакмица због оправданог разлога или усљед више силе, наставља се тако што се у моменту прекида утакмице узимају у обзир вријеме и резултат.

Клуб домаћин дужан је гостујућој екипи сносити трошкове продуженог боравка.

   

6.8.

Домаћин утакмице дужан је да дочека и испрати гостујућу екипу и службена лица и да им ако то благовремено најаве, обезбиједе термин за тренинг, смјештај или дневни одмор и да им буде на услузи у свим потребама које су у директној вези са утакмицом, а не излазе из оквира прописаних правила, стандарда и Пропозиција.

   

6.9.

Организатор утакмице је посебно обавезан:

§ Да се стара о безбједном боравку гостујуће екипе и службених лица.

§ Организатор утакмице у складу са генералним ФИБА правилима и одредбама нормативних аката Савеза одговоран је за све безбједоносне аспекте гостујуће екипе, услове прије, у току и послије утакмице, безбједност објеката и предузимање свих мјера да се избјегну насиља, физичке повреде и обезбједи адекватна заштита играча и других чланова гостујуће екипе. У том смислу, домаћин и делегат, приликом сваке утакмице дужни су да провјере безбједност објекта, услове на терену и свлачионицама, санитарним чворовима, улазима и излазима, те да у свим тим просторијама отклоне сваки недостатак који би могао да директно угрози физички интегритет учесника утакмице, или ситуацију опасну по здравље и живот.

§ Да дворана у којој се игра утакмица буде на располагању гостујућој екипи и службеним лицима један сат прије почетка игре.

§ Да испоштује техничке нормативе, а нарочито исправност техничких уређаја, услове за нормалну игру и рад службених лица, коректно понашање гледалаца и довољан број редара и представника јавне безбједности, присуство љекара и да буде спреман да изврши радње и одлуке службених лица које они наложе.

§ Организатор не смије да дозволи посјетиоцима да на било који начин повреде простор за игру (није дозвољено махање великим заставама, нагињање преко ограде, помјерање конструкције и сл.).

§ Организатор је одговоран за обезбјеђење реда у гледалишту и терену и дужан је да поштује налоге судија у том смислу.

§ Организатор је одговоран за бацање петарди и других предмета (у гледалишту и терен) осим ако то не чини организована група гостујућих навијача (члан 6.12).

§ Да један сат прије почетка утакмице изврши финансијске обавезе према службеним лицима утакмице по Одлуци Извршног одбора КСРС.

   

6.10.

Ако утакмицу у цјелини или дјелимично, преноси ТВ, организатор је обавезан да ТВ екипи, као и представницима других средстава јавног информисања, обезбиједи адекватне услове за рад, ако су то они најавили и затражили акредитацију.

   

6.11.

Обавеза организатора (домаћина) је да за све утакмице 1.МЛРС обезбиједи LIVE STREAM (позиција камере насупрот записничког стола),

Снимање утакмице је дозвољено гостујућој екипи иклуб домаћин је обавезан да истој обезбиједи одговарајуће услове за снимање.

Домаћин за утакмице 1.МЛРС и 1.ЖЛРС је обавезан обезбиједити рачунар за вођење статистике према званичном компјутерском програму лиге у дворани уз паркет, као и приступ Интернету током цијеле утакмице.

Статистика се може пратити и на web страници КСРС „playbyplay“.

Статистика се води за сваку екипу посебно. По један примјерак компјутерске статистике уручује се након друге и четврте четвртине, те након евентуалних продужетака свакој екипи.

Збирна статистика уручује се делегату утакмице.

Статистичаре на утакмицама обезбјеђује клуб домаћин који сноси одговорност за њихов рад.

За неизвршавање наведених обавеза од стране клуба, предвиђене су санкције дефинисане Пропозицијама такмичења.

   

6.12.

Уколико гостујућа екипа благовремено затражи одређен број улазница за лица изван предвиђеног броја 21 (двадесетиједан), или за своје навијаче, домаћин ће обезбједити најмање 20% улазница уколико су исте у продаји, под условима као и за остале гледаоце, с тим што ће им се одредити одговарајуће мјесто у дворани. Уколико екипа води организовано гледаоце-навијаче одговорна је за њихово понашање.

Гостујућа екипа је дужна да најмање три дана прије утврђеног термина за одигравање утакмице, обавјести домаћина и Орган за такмичење о доласку својих навијача.

Лица са службеним легитимацијама издатим од стране КСРС могу присуствовати утакмици без улазница које домаћин наплаћује.

7.

ДЕЛЕГАТ, СУДИЈЕ И ПОМОЋНЕ СУДИЈЕ

   

7.1.

Делегат, судије и помоћне судије су службена лица на утакмицама са правима и обавезама прописаним одговарајућим актима и службеним Правилима игре.

Дужност делагата и контролора на утакмици могу обављати лица од 25 (двадесетпет) до 65 (шесдесетпет) година старости.

Дужност судије на утакмицама могу обављати лица од 18 (осамнаест) до 50 (педесет) година старости.

За утакмице 1.МЛРС и 1.ЖЛРС делегате и судије делегира Комесар за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата са претходно усвојене листе од стране Извршног одбора КСРС.

За утакмице 2.МЛРС делегате и судије делегира Комесар за такмичење са претходно усвојене листе од стране Извршног одбора.

Помоћне судије (записничар, мјериоци времена, статистичари) делегира Подручни кошаркашки одбор, или обезбјеђује клуб, организатор утакмице из реда лица која су обучена за обављање тих послова, а то доказују прописаном лиценцом.

Уколико помоћне судије обезбјеђује клуб домаћин одговоран је за њихов рад.

Уколико се укаже потреба, за поједине утакмице могу да буду одређене и помоћне судије ван мјеста одигравања утакмице. У том случају делегирање врши Комесар за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата. Путне трошкове и дневнице овако одређених помоћних судија сноси клуб домаћин.

Листу судија и делегата-контролора Извршном одбору КСРС предлаже Судијска комисија КСРС.

Листу делегата за утакмице 1.МЛРС и 1.ЖЛРС Извршном одбору КСРС предлаже Комесар за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата, након обављених тестирања. Приједлог кандидата за тестирање Комесар за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата ће добити од Подручних одбора.

Право Комесара за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата је да на тестирање позове и особе које нису на листи кандидата Подручних кошаркашких одбора, али је познато да су истакнути кошаркашки радници у својим срединама.

Листу делегата за утакмице 2.МЛРС (Групе „Запад“, „Центар“ и „Исток“) Извршном одбору предлажу Комесари 2.МЛРС, након што приједлоге листа потврде Изврпни одбори ПКО (за Групу „Запад“ Извршни одбор ПКО Бања Лука, за Групу „Центар“ Извршни одбор ПКО Добој и Бијељина, за Групу „Исток“ Извршни одбор ПКО Романија-Херцеговина).

   

7.2.

Делегирање за утакмице Првенства КСРС има приоритет у односу на делегирање за друга такмичења, када се за то укаже потреба, а према процјени Комесара за делегирање службених лица.

Комесар за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата одређује судије, контролоре суђења и делегате за поједине утакмице (1.МЛРС и 1.ЖЛРС), а Комесари лига (2.МЛРС Група: „Запад“, „Центар“ и „Исток“) најмање пет дана прије утакмице наредног кола, а у складу са договореним критеријима, динамиком и на основу датог му права.

Делегирање службених лица врши се путем налога који се у правилу доставља електронском поштом (e-mail) клубу и делегираним лицима. У изузетним случајевима службена лица се о делегирању могу обавјестити и путем телефона.

   

7.3.

Судије, контролори суђења и делегати не могу одбити извршење налога, сем ако за то не постоје оправдани разлози (болест, повреде, непредвиђене обавезе на послу и смртни случај у породици) и не могу тражити изузеће клубова, као што ни клубови не могу тражити изузеће делегата и судија.

У случају да из горе наведених разлога контролор суђења, делегат и судија на одређеној утакмици не могу извршити своју обавезу, дужни су обавјестити Комесара за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата (или Комесара 2.МЛРС) благовремено, а најмање у временском интервалу који омогућава Комесару за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата (или Комесару 2.МЛРС) да обезбједи замјене и делегира друга лица.

   

7.4.

Делегат и судије су дужни да у мјесто одигравања утакмице допутују најмање два сата прије заказаног почетка утакмице, да се у дворани појаве један сат раније, а на терену за игру 30 минута (делегат) и 20 минута (судије) у прописаној опреми (делегат у одијелу са краватом, а судије и помоћне судије у службеној опреми).

   

7.5.

Службена лица могу напустити дворану тек након што обаве све прописане радње, а о томе одлуку доноси делегат.

   

7.6.

Службена лица своје послове обављају у складу са службеним Правилима игре, Пропозицијама такмичења и другим актима Савеза.

   

7.7.

Делегат посебно провјерава регуларност општих и других услова за одигравање утакмице, безбједност простора за игру, играча и службених лица, исправност такмичарских докумената, прати рад записничког стола, понашање играча, службених лица и гледалаца, контролише присуство љекара и остварује увид у све друге околности које директно или индиректно могу утицати на регуларност игре.

Искључиво је право делегата да не одобри почетак утакмице ако установи да не постоје услови за физичку безбједност играча и службених лица, да није обезбјеђена неповредивост простора за игру, да нема љекара, и да нису присутни редари, односно ако нема доказа да су о утакмици обавјештени органи јавне безбједности.

Делегат неће дозволити почетак игре у случају да један од судија не дође у предвиђено вријеме и кад није у стању да за одсутног судију обезбиједи адекватну замјену.

Уколико се један од судија повриједи (тројица судија) или из неког другог разлога не може да суди утакмицу, делегат одређује замјену међу присутним судијама са листе, уз консултацију са Комесаром за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата (или Комесаром 2.МЛРС).

Уколико не постоји услов за испуњење претходног става, делегат ће одредити да се утакмица одигра уз присуство двојице судија.

Уколико се један од судија повриједи (двојица судија) или из неког другог разлога не може да суди утакмицу, делегат одређује замјену међу присутним судијама са листе, уз консултацију са Комесаром за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата (или Комесаром 2.МЛРС).

Уколико не постоји услов за испуњење претходног става, утакмица се може одиграти уз присуство једног судије само уз писмену сагласност обје екипе која се даје преко службеног представника.

   

7.8.

Ако судије од делегата затраже помоћ, консултације или сaвјет при доношењу одлука које су у њиховој искључивој надлежности, делегат ће то обезбиједити ради остваривања услова за нормалан ток игре.

   

7.9.

Делегат обрачунава накнаде и друге трошкове службених лица (службена лица су дужна приложити рачун о плаћеној путарини) један сат прије почетка утакмице и висину наплаћеног износа у КМ уписује у извјештај за свако лице посебно, а исплатиоцу потписом овјерава наплаћени износ.

Делегат обрачунава и таксу за контролора.

   

7.10.

Делегат извјештај ради на прописаном обрасцу. При састављању извјештаја уноси запажања и оцјене о свим догађајима везаним за утакмицу.

Обавезан је да понуди своје мишљење о спорним ситуацијама и предмету жалбе уколико је најављена.

Обавеза делегата је да узме изјаве од прекршилаца (искључен играч, тренер, помоћни тренер, кондициони тренер, службени представник, љекар, физиотерапеут и учесника у инциденту) и судија.

Обавеза је делегата и судија да на захтјев Органа за текмичење и Комесара за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата(или Комесара 2.МЛРС) благовремено упуте Допунски извјештај (најкасније 24 сата након што је услиједио захтјев).

   

7.11.

Делегат шаље Извјештај, евентуалне изјаве прекршилаца и текст евентуалне жалбе електронски е-маиломОргану за такмичење у Канцеларију КСРС и Комесару за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата(или Комесару 2.МЛРС) у року од 24 часа након одигране утакмице.

Оригинални Извјештај делегата, Записник, Збирну статистику, Пријавне листе играча и службених представника и Изјаве искључених прекршилаца ако се догоде на утакмици, те рачуне о плаћеној путарини Делегат доставља Канцеларији КСРС поштом најкасније у року од два дана након одигравања утакмице.

7.12.

Судије своје дужности обављају досљедно поштујући ФИБА Правила игре и примјењујући све поступке и радње њима предвиђене.

7.13.

Судије све одлуке које се односе директно или индиректно на игру, понашање играча, службених представника екипа, службених лица и гледалаца, доносе самостално и у складу са Правилима кошаркашке игре.

7.14.

Према властитој процјени, прије доношења посебно значајних одлука (обустављање игре за одређено вријеме, одстрањивање из гледалишта појединаца или гледалаца у цјелини, прекид утакмице и слично) судије се могу консултовати са делегатом, али је доношење одлука у надлежности првог судије и за своју одлуку он преузима пуну одговорност.

7.15.

Судије могу одлучити да се утакмица игра и кад прије или током игре дође до непредвиђеног поремећаја на уређајима за мјерење времена и резултата, без пристанка службених представника екипа и уз услов да су обезбјеђена алтернативна средства (ручни семафор, столни сат за мјерење времена, штоперица за 24 (двадесет четири) секунде, довољно звучан гонг за најаву последњих 8 (осам) секунди напада и слично).

Одредбе овог става односе се само на изузетне околности и ако доприносе да се утакмица ипак одигра под нормалним условима, а да се учесници не излажу новим материјалним трошковима и другим обавезама.

7.16.

Судије обавезно прекидају утакмицу у случају оствареног физичког напада на играче од стране гледалаца, оствареног физичког напада на службена лица и кад је теже повријеђен простор за игру, или кад се одлука о одстрањивању починилаца прекршаја не може спровести.

Ако је утакмица прекинута из разлога зато што су гледаоци ушли у терен и изазвали међусобну тучу или прекид, судије су дужне да наставе са игром послије дјелимичног и потпуног пражњења дворане или најкасније у року од 24 сата у празној дворани.

Уколико је одлуком првог судије утакмица дефинитивно прекинута, екипа која је одговорна за прекид губи ту утакмицу службеним резултатом 20:0 и добија нула бодова у пласману за ту утакмицу.

Уколико клуб који у случају прекида утакмице након успостављања одговарајућих услова за наставак утакмице на основу одлуке првог судије не жели да настави игру, казниће се пребацивањем у нижи ранг такмичења.

7.17.

Судије су дужне да на захтјев делегата дају изјаву због искључења било ког актера утакмице и да на захтјев Органа за такмичење или Комесара за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата доставе додатно образложење односно изјаву.

7.18.

Делегат утакмице језадужен за праћење примјене тачке 5.2., 5.3. и 5.4. Пропозиција такмичења

7.19.

Делегату и судијама се забрањује коментарисање за јавност. Такође није дозвољено давати на увид средствима информисања документа везано за одиграну утакмицу.

7.20.

Помоћне судије обављају своје послове у складу са Правилима игре, а ако не попоштују одредбе Правила кошаркашке игре и своју дужност не обављају у складу са Пропозицијама, а тиме утичу на регуларност утакмице могу смјенити саме судије или на приједлог делегата. У том случају направити ће се пауза ради смјењивања помоћног судије, а делегат одређује замјену међу присутним помоћним судијама.

Делегирање лиценцираних помоћних судија врши надлежна судијска организација.

Помоћне судије су дужне да у дворани буду 45 минута прије почетка утакмице и да се јаве делегату за рад на тој утакмици.

Помоћне судије су обавезне да буду једнообразно одјевене, те да посједују лиценце матичне судијске организације.

7.21.

Дисциплинску одговорност контролора, делегата, судија и помоћних судија који не поштују одредбе кошаркашких правила и своју дужност не обављају у складу са овим Пропозицијама констатује и рјешава Орган за такмичење.

У случајевима везаним за повреде ових Пропозиција, казну изриче Орган за такмичење (или Комесар 2.МЛРС).

У случају повреде Правила кошаркашке игре, на основу лоше оцјене суђења, казну изриче Орган за такмичење (или Комесар 2.МЛРС), на основу стручног мишљења Судијског одбора КСРС – најављена Жалба на утакмицу од стране клуба у вези суђења, те на основу тражења Органа за такмичење (или Комесара 2.МЛРС), у вези давања стручног мишљења о суђењу.

8.

ТОК УТАКМИЦЕ И ПЛАСМАН ЕКИПА У ТАКМИЧЕЊУ

8.1.

Почетком утакмице сматра се онај моменат када су судије ушле у дворану и званично пустиле семафор у рад, а завршетком се сматра онај моменат када делегат и судије напусте дворану.

8.2.

Све остале радње се обављају у складу са ФИБА правилима.

8.3.

За побједу екипа која је побједила добија два бода, а поражена екипа један бод.

8.4.

Екипа која утакмицу изгуби „без борбе“, не добија бод у пласману, а противничка екипа добија два бода службеним резултатом 20:0. Уколико екипа изгуби двије утакмице службеним резултатом или самовољно напусти терен, укључујући и утакмице КУП-а РС, аутоматски се искључује из такмичења.

8.5.

Екипа која утакмицу изгуби због „незавршене игре“ добија један бод у пласману и утакмица се региструје службеним резултатом 2:0.

8.6.

Уколико екипа одустане од такмичења или јој буде изречена мјера искључења, а одиграла је мање од половине предвиђеног броја утакмица, њени резултати се бришу.

Ако је екипа из претходног става одиграла половину или више од половине предвиђеног броја утакмица, одигране утакмице се региструју постигнутим резултатом, а преостале утакмице се региструју службеним резултатом и екипа не добија бод у пласману.

8.7.

У случају када клубови који започну такмичење, а из такмичења одустану или иступе током трајања сезоне, у тај ранг такмичења не могу се вратити у року од двије (2) године и могу учествовати само у нижем рангу такмичења.

8.8.

Утакмица која се у регуларном времену заврши неријешеним резултатом наставља се све док се не добије побједник.

8.9.

Текући и коначан пласман екипа утврђује се према броју освојених бодова и остварене кош разлике.

Ако на крају првенства двије или више екипа имају исти број бодова, коначан редослијед утврђује се према ФИБА правилима предвиђеним поступком.

9.

ЖАЛБА

9.1.

Екипа може да уложи жалбу, с тим да процедура мора бити задовољена. Капитен треба да потпише записник у рубрици „Потпис капитена у случају жалбе“ унутар 15 минута по завршетку утакмице.

9.2.

Најављена жалба се у писаном облику подноси делегату, у посебном извјештају – Жалба (Образац бр.7) утакмице унутар 1 часа по завршетку утакмице од стране службеног представника клуба.

Подносилац жалбе обавезан је да у посебни извјештај унесе тачне и прецизне наводе због којих се жали.

9.3.

Службена лица на утакмици по пријему жалбе дају своје мишљење о жалби (делегат у колону 8-обрасца бр.3 уписује предмет жалбе), а по налогу Органа за такмичење (или Комесара 2.МЛРС)дају и додатна обавјештења. Делегат је дужан жалбу заједно са прикупљеним изјавама одмах доставити Органу за такмичење.

9.4.

Екипа која се жали може накнадно да допуни жалбу и детаљније је образложи под условом да е-маилом или факсом најкасније 24 сата по одиграној утакмици, ту радњу најави.

Допуна жалбе не може се ширити ван основног разлога који је наведен у жалби.

Допуна жалбе доставља се Органу за такмичењеу року од 3 (три) дана..

9.5.

За сваку жалбу подносилац жалбе уплаћује износ од 300 КМ на рачун КСРС првог радног дана до 12,00 часова.За утврђивање тачног датума и времена уплате признаје се једино печат банке на уплатници или вирману.

Жалба која није најављена потписом капитена, која није на вријеме уручена делегату, као и жалба за коју није уплаћен износ од 300 КМ неће се узети у разматрање.

Видео снимци, филмови, слике или било која опрема (визуелна, електронска, дигитална и др.) не користе се да би се одлучио или промјенио резултат утакмице. Употреба такве опреме је оправдана, само при утврђивању дисциплинске одговорности, након што је утакмица завршена.

9.6.

Орган за такмичење (или Комесар 2.МЛРС) жалбу може усвојити или одбити.

Када жалбу одбије, утакмица се региструје постигнутим резултатом.

Када жалбу усвоји, утакмица ће се поништити и одредити одигравање нове.

Уколико је начињена повреда Правила игре која је битно утицала на резултат или је утакмица била нерегуларна због услова за одигравање утакмице који су предвиђени Правилима игре и Пропозицијама такмичења, а што је условило да постигнути резултат није посљедица спортског надметања, Орган за такмичење (или Комесар 2.МЛРС)ће жалбу усвојити и наложити одигравање нове утакмице, а подносиоцу жалбе уплаћена такса се враћа.

Ако је жалба усвојена због нерегуларности у процесу регистрације играча или било којег случаја због чега играч није имао право да наступи на утакмици Орган за такмичење (или Комесар 2.МЛРС) ће утакмицу регистровати 20:0 против екипе која је учинила повреду Регистрационог правилника или повреду„права наступа на утакмици“. Кажњена екипа неће добити један бод у пласману. Подносиоцу жалбе уплаћена такса се враћа. Обавеза Органа за такмичење (или Комесеара 2.МЛРС) је да у овом случају поднесе дисциплинску пријаву против одговорних лица. Док траје жалбени поступак утакмица која је предмет жалбе се не региструје.

9.7.

Одлуку о жалби Орган за такмичење (или Комесар 2.МЛРС)доноси најкасније у року од 5 (пет) дана по одиграној утакмици, а ако су у питању утакмице турнирског карактера или завршног дијела КУП такмичења, у року од 12 (дванаест) часова. Уколико се на турниру играју у току једног дана двије или више утакмица одлука се доноси од стране овлаштеног представника Савеза у року од једног сата по завршетку утакмице.

Жалба на утакмицу последњег кола лиге 12 (мушкарци) и лиге 5(6) жене и утакмица Play-Off-aријешава се у року од 24 (двадесет четири) сата од момента одигравања утакмице.

9.8.

9.9.

9.10.

Једном регистрована утакмица или донесена одлука у вези са такмичењем не може бити поништена, а изречене санкције могу се измјенити само по одлуци Дисциплинског судије под условом да је Орган за такмичење (или Комесар 2.МЛРС) изрекао санкције које излазе из оквира његове надлежности и спадају у надлежности Дисциплинског судије.

На одлуку Органа за такмичење (или Комесара 2.МЛРС) дозвољена је жалба у другом степену која се подноси Такмичарској комисији , именованој од страна Извршног одбора КСРС, и то у року од 24 сата по пријему Одлуке.

Уз жалбу се уплаћује такса у износу од 500 КМ на рачун КСРС. За утврђивање тачног датума и времена уплате признаје се једино печат банке на уплатници или вирману.

Жалба која није достављена Такмичарској комисији у року од 24 сата по пријему Одлуке, те жалба уз коју није уплаћена такса од 500 КМ, неће се узимати у разматрање.

Одлука у другом степену доноси се у року од 3 (три) дана и коначна је.

Такмичарска комисија своју Одлуку саопштава електронском поштом (е-маил) или телефаксом.

 

Уколико жалба буде усвојена и резултат утакмице поништен, подносиоцу жалбе уплаћена такса се враћа, а приликом одигравања поновљене утакмице трошкове сноси екипа која је изгубила жалбени спор.

9.11. На одлуку Органа за такмичење (или Комесара 2.МЛРС), а на основу оцјене Контролора суђења, дозвољена је жалба која се доставља СК КСРС, у року од 24 сата по пријему Одлуке.

Уз жалбу се уплаћује такса у износу од 250 КМ на рачун СК КСРС. За утврђивање тачног датума и времена уплате признаје се једино печат банке на уплатници или вирману.

Жалба која није достављена Судијској комисији у року од 24 сата по пријему
Одлуке, те жалба уз коју није уплаћена такса од 250 КМ, неће се узимати у
разматрање.

СК КСРС именује комисију од 3 (три) члана, која ће дати стручно мишљење о
суђењу и оцјени суђења. Члан ове комисије неможе бити Контролор суђења чија
је оцјена предмет жалбе.

Одлука се доноси у року од 7 (седам) дана и коначна је.

Судијска комисија своју Одлуку саопштава електронском поштом (е-маил).

10.

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

10.1.

На свакој утакмици екипа је обавезна да наступи у најбољем саставу и са предвиђеним бројем играча.

10.2.

Делегат и судије не могу да буду на било који начин у вези са било којом екипом учесницом кошаркашких такмичења у Републици Српској.

10.3.

Приликом гостовања екипе су дужне да воде рачуна о правовременом доласку у мјесто одигравања утакмице и да у вријеме путовања предвиде и могућност одређених тешкоћа (метео-услови, кварови на превозним средствима, прекиди у саобраћају, забрана саобраћаја на дијеловима путних праваца и слично).

10.4.

Клуб којем је изречена забрана играња на свом терену, дужан је пријавити одигравање својих утакмица у другом мјесту које је удаљено најмање 50 км (а на основу званичног даљинара КСРС) и у којем постоји регистрована дворана за одрeђени ранг такмичења.

10.5.

Уколико екипа организовано води навијаче одговорна је за њихово понашање.

10.6.

Делегати и судије не могу путовати са екипама.

10.7.

Орган за такмичење има право да одреди надзор рада службених лица у складу са прописаним поступком.Лица која врше надзор именује Извршни одбор на приједлог Органа за такмичење. Трошкове контроле и надзора исплаћује Канцеларија Савеза у висини коју утврди Извршни одбор.

10.8.

На утакмицама је забрањена свака врста навијања која вријеђа достојанство и част учесника те изазива политичку, вјерску, националну, расну и социјалну нетрпељивост.

10.9.

Нико од учесника у такмичењу нема право да на било који начин омаловажава противника, да на непримјерен начин коментарише рад службених лица и да о спорним догађајима и ситуацијама „пресуђује“ прије него што буде донешена мериторна одлука.

10.10.

Средствима јавног информисања могу се давати само службени, тачни и провјерени подаци, односно саопштења и одлуке Органа за такмичење.

Сваки клуб је дужан да одреди одговорно лице за контакте са јавношћу, а Орган за такмичење (или Комесар 2.МЛРС)или овлаштено лице КСРС, ради то по службеној дужности.

11.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

11.1.

За прекршаје ових Пропозиција изричу се казне по основу члана 11.2.

За теже прекршаје и прекршаје који нису предвиђени Пропозицијама примјењују се одредбе Дисциплинског правилника КСРС.

11.2.

За слиједеће прекршаје утврђују се новчане и временске казне клубовима, играчима, тренерима, судијама, делегатима и другим службеним лицима:

11.2.1.

СЛАБА ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ

11.2.1.1.

Неблаговремена и неуредна пријава утакмице......................................................50

11.2.1.2.

Неисправни технички уређаји................................................................................200

11.2.1.3.

Слаба организација записничког стола.................................................................150

11.2.1.4.

Недостатак прописаних образаца..........................................................................150

11.2.1.5.

Недовољно загријана дворана................................................................................300

11.2.1.6.

Непосједовање термометра....................................................................................200

11.2.1.7.

Недолазак или непосједовање доказа да су органи јавног

реда и мира правовремено обавијештени о утакмици.........................................200

11.2.1.8.

Неадекватна редарска служба................................................................................300

11.2.1.9.

Неадекватна љекарска служба...............................................................................300

11.2.1.10.

Непостојање службе за чишћење терена...............................................................200

11.2.1.11.

Непостојање столица за измјене играча................................................................150

11.2.1.12.

Неплаћање трошкова службеним лицима.............................................................300

11.2.1.13.

Неизлажење у сусрет уредно поднијетом захтјеву

гостујуће екипе за смјештај....................................................................................150

11.2.1.14.

Ометање рада записничког стола, делегата и судија од

стране неслужбених лица за вријеме и послије утакмице...................................500

11.2.1.15.

Недостатак потребног броја лопти за загријавање екипа....................................100

11.2.1.16.

Неистицање државне заставе.................................................................................100

11.2.1.17.

Необезбјеђење LIVE STREAMINGA за утакмицу 1.МЛРС ............................. 200

11.2.1.18.

Недостатак просторија за одржавање конференција за штампу....................... 250

11.2.1.19.

Неадекватне просторије за свлачење екипа и судија...........................................200

11.2.1.20.

11.2.1.21.

11.2.1.22.

11.2.1.23.

11.2.1.24.

Невођење статистике компјутерски према званичном програму,

Неуредно и нетачно вођење статистике, непостављање статистике на

WEB SITE у опцији ON LINE, недостављање збирне статистике делегату

и екипама на крају 2/4 и 4/4 ................................................................................. 200

Неадекватна одјевеност тренера, помоћног тренера и службеног

представника екипе ......................................................................................... 100

У свим поновљеним случајевима у току такмичења казне се удвостручују

идвостука казна је максимална у току првенства.

Казне изречене за прекршаје наведене под 11.2.1. Слаба организација утакмице сматрају се административним (мандатним) казнама и на њих се не могу изјављивати жалбе.

За утакмице Прве женске лиге, Друге лиге и Куп утакмице до нивоа четврт-финала предвиђени износ новчаних казни из члана 11.2.1. се умањује за 50%.

11.2.2.

СЛАБА ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ – ПОНАШАЊЕ ГЛЕДАЛАЦА

11.2.2.1.

Вријеђање противника и службених лица утакмице,

које се наставља и поред упозорења......................................................................300

11.2.2.2.

Улазак гледалаца и неслужбених особа у терен при чему пријете

или покушавају напасти играче и службене особе, непосредно

по завршетку утакмице...........................................................................................500

11.2.2.3.

Бацање на терен меких предмета...........................................................................100

11.2.2.4.

Бацање на терен тврдих предмета (флаше, лименке, мобилни телефони, метални новац, упаљачи, летве, мотке и сл.).................................................300-600

11.2.2.5.

Бацање на терен петарди, других експлозивних средстава

и отвореног пламена........................................................................................300-600

11.2.2.6.

Бацање и кориштење експлозивних направа у гледалишту

(петарде, паљење бакљи и сл.)........................................................................300-600

11.2.2.7.

Вријеђање противника на расној и националној основи.....................................600

11.2.2.8.

За утакмице Прве женске, Друге лиге и КУП утакмице до нивоа четврт-финала предвиђени износ новчаних казни из члана 11.2.2. се умањује за 50%.

11.2.2.9. У свим поновљеним случајевима у току такмичења казне се удвостручују

и двостука казна је максимална у току Првенства.

11.2.2.10. Казне изречене за прекршаје под 11.2.2. Слаба организације утакмице -

Понашање гледалаца сматрају се административним (мандатним) казнама и

на њих се не могу изјављивати жалбе.

11.2.3.

 

СЛАБА ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ – ФИЗИЧКИ НАПАД ГЛЕДАЛАЦА

11.2.3.1.

Пријетња и покушај напада на играче и службена лица,

те улазак гледалаца у терен (најмање) .................................................................500

11.2.3.2.

Остварена намјера напада на играче, тренера и службена лица:

§ казна забране играња на домаћем терену.................................2-4 утакмице

11.2.3.3.

Инциденти који су се догодили прије или послије утакмице

од доласка до одласка службених лица и гостујуће екипе

у мјесто одигравања утакмице........................................................................300-600

11.2.3.4.

Остварена намјера напада са прекидом утакмице,

§ казна забране играња на домаћем терену.................................3-6 утакмица

11.2.3.5.

Сви чланови се једнако односе на екипе Прве мушке, Женске и Друге лиге, као и на све утакмице које се играју у Куп такмичењу.

11.2.3.6.

Казне изречене за прекршаје под 11.2.3. Слаба организације утакмице – физички напад гледалаца не сматрају се административним (мандатним) и на њих се могу изјављивати жалбе.

11.2.4.

 

НЕСПОРТСКО ПОНАШАЊЕ УЧЕСНИКА УТАКМИЦЕ,

ИГРАЧА НА ТЕРЕНУ И КЛУБОВА У ТАКМИЧЕЊУ

   

11.2.4.1.

За сваку досуђену техничку грешку играчу...........................................................50

11.2.4.2.

За сваку досуђену техничку грешку тренеру........................................................100

11.2.4.3.

За сваку досуђену техничку грешку клупи екипе................................................100

11.2.4.1.1.

Поновљени случај на истој утакмици (тачке 11.2.4.1., 11.2.4.2., 11.2.4.3.)

- новчана казна се удвостучује

За досуђену ТГ играчу због „лажирањаличнегрешке“ .................................25

- у поновљеном случају новчана казна се не удвостручује

11.2.4.4.

За сваку досуђену искључујућу грешку играчу...................................................150

11.2.4.5.

11.2.4.5.1.

За сваку досуђену искључујућу грешку тренеру екипе.......................................200

За сваку досуђену искључујућу грешку тренер-играч због досуђене 2 техничке грешке због његовог личног понашања, с тим да једна од ових грешака може бити неспортска грешка која му је досуђена као играчу……………………….200

11.2.4.6.

За сваку досуђену искључујућугрешкуиграчу због

двије неспортске грешке или једна неспортска и једна техничка ..…………...150

11.2.4.7.

За сваку искључујућу грешку тренеру,

комбинација три техничке грешке..….................................................................200

11.2.4.8.

За сваку досуђенуискључујућу грешку службеним лицима..............................200

11.2.4.9.

Досуђена искључујућа грешка са пријавом аутоматска

новчана казна и суспензија, односно забрана играња на....................1-3 утакмице

11.2.4.10.

Пријава судија и делегата због неспортског понашања након

завршетка утакмице аутоматски повлачи суспензију,

забрану играња односно вршења службене дужности........................1-3 утакмице

11.2.4.11.

У случају када је истом играчу, тренеру или службеном лицу у току сезоне изречено више техничких грешака, износ техничке грешке се увећава два пута,

и двостука казна је максимална у току Првенства.

11.2.4.12.

Неспортско понашање, покушај напада, пријетње

међу играчима и пријетње службеним лицима....................................1-3 утакмице

11.2.4.13.

Уколико дође до међусобног обрачуна играча

виновници инцидента казниће се забраном играња............................2-8 утакмица

11.2.4.14.

Остали учесници инцидента..................................................................1-3 утакмице

11.2.4.15.

У случају оствареног напада играча и службених лица на судије, играче односно делегата, исти ће се одмах предати дисциплинским органима, а суспензија тече до одлуке истих.

11.2.4.16.

Ако екипа нема службеног представника или ако није присутан

на утакмици, а налази се на службеној пријави за утакмици..............................100

11.2.4.17.

Наступ на утакмици са мање од осам играча.......................................................300

11.2.4.18.

Изјава у медијима које коментаришу рад службених лица.........................250-600

11.2.4.19.

Неоправдани изостанак екипе са утакмице.......................................................1.500

11.2.4.20.

Одустајање екипе од Такмичења и КУП-а РС................................................ .1.500

11.2.4.21.

За утакмице Прве женске, Друге лиге и Куп утакмице до нивоа четврт-финала предвиђени износ новчаних казни из члана 11.2.4. се умањује за 50%. Све казне које се односе на забрану играња односно вршења службене дужности остају једнаке за утакмице Прве женске, Друге лиге и Куп такмичења.

11.2.4.22. У свим поновљеним случајевима у току такмичења казне се удвостучују и

двостука казна је максимална у току Првенства.

11.2.4.23. Казне изречене за прекршаје под 11.2.4. Неспортско понашање учесника

утакмице, играча на терену и клубова у такмичењу сматрају се

административним (мандатним) казнама и на њих се не могу изјављивати жалбе

 

 

11.2.5.

 

 

НЕСПОРТСКО ПОНАШАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА

   

11.2.5.1.

Технички руководилац, службени представник и остала службена

лица казниће се опоменом до забране вршења дужности на одређеном

броју утакмица (1 – 5) или повлачењем службене лиценце,

или се клуб кажњава са......................................................................................... 500

11.2.5.2.

За теже прекршаје надлежан је Дисциплински судија.

11.2.5.3. Казне изречене под 11.2.5. Неспортско понашање службених лица сматрају се

административним (мандатним) казнама и на њих се не могу изјављивати

жалбе.

11.2.6.

 

НЕСАВЈЕСНО ОБАВЉАЊЕ ДУЖНОСТИ СУДИЈА,

ПОМОЋНИХ СУДИЈА И ДЕЛЕГАТА

11.2.6.1.

Несавјесно обављање дужности, неспортско понашање и

неуредно извршавање одлука Органа за такмичење .......................1- 3 утакмице

11.2.6.2.

Неблаговремени долазак на утакмицу,неуредно писање извјештаја,

закашњење у слању извјештаја и неиспуњење обавеза

предвиђених Пропозицијама такмичења.............................................1- 3 утакмице

11.2.6.3.

Неспортско и неадекватно облачење.....................................................................100

11.2.6.4.

Долазак, односно одлазак судија на и са утакмице

без јављања делегату.............................................................................1- 3 утакмице

11.2.6.5.

Необјективно приказивање чињеница у извјештају као и прикривање

појединих чињеница и неоправдани долазак на утакмицу....................5 утакмица

11.2.6.6.

Изразито тенденциозно суђење.................................................... брисање са листе

11.2.6.7.

Пријетња, покушај физичког напада и физички напад

на играча, тренера и службеног представника..............................брисање са листе

11.2.6.8.

Ако делегат дозволи да тренер води екипу без

одговарајуће дозволе за тренерски рад..........................................брисање са листе

11.2.6.9.

Блиски сусрет судија и делегата са екипама који излази изван

уобичајених оквира домаћинских односа.............3 утакмице до брисања са листе

11.2.6.10.

Повреда службених Правила игре од стране судија

која утичу на резултат.....................................................................брисање са листе

11.2.6.11.

Неадекватно облачење помоћних судија.................опомена до брисања са листе

11.2.6.12.

Јавно критиковање донесених одлука..........................................................100-200

11.2.6.13.

Јавно критиковање Органа за такмичење (или Комесара2.МЛРС) ................

.................забрана обављања дужности на 1-3 утакмице до брисања са листе

11.2.6.14.

Казне изречене због несавјесног понашања службених лица и неизвршавања одлука Предсједништва ПКО и Комесара такмичења, а у вези такмичења и осталих активности које организују и спроводе на нивоу ПКО, преносе се и на такмичења у организацији КСРС.

11.2.6.15.

 

Слабо суђење на основу извјештаја Контролора суђења, Прегледом снимке од стране Судијског одбора (СК КСРС)................ 1 до 5 утакмица

(По Правилнику)

11.3.

Казне забране играња на одређеном броју утакмица о обављања дужности у одређеном временском трајању односе се на првенство и КУП такмичења.

Уколико до истека такмичења није издржана цијела казна, преостали дио се преноси на слиједећу сезону.

На играче који играју на двојну регистрацију казна се примјењује без обзира у ком клубу играју по одредбама Регистрационог правилника.

11.4.

Износ новчаних казни прописан у члану 11.2. примјењује се на клубове Прве мушке лиге, Прве женске лиге и Друге мушке лиге.

За клубове подручних лига и млађе категорије износи се умањују за 70%.

11.5.

Новчанеказнесеуплаћују у рокуод5 (пет) данаодправоснажностиОдлуке.

11.6.

На висину изречене новчане или временске казне кажњена екипа или лице нема право жалбе, сем у случају описаном у тачки 9.8. и 11.2.3.

11.7.

Средства прикупљена од казни распоређују се у проценту 50% за унапређење рада са млађим категоријама, 25% за стручну литературу и издавачку дјелатност Савеза и 25% за помоћ новоформираним клубовима.

11.8.

Комесар (или Орган за такмичење) има дискреционо право да по сопственој процјени и руководећи се аналогијом санкционише и све друге прекршаје који нису наведени у Пропозицијама.

     

12.

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ

12.1.

Клубови и учесници одређеног такмичења сносе своје трошкове и трошкове руковођења такмичењем.

Приход од утакмице у првенственим такмичењима убире екипа домаћина, а у КУП такмичењима до финалног турнира, трошкове организације и службених лица сноси клуб домаћин, а гостујућа екипа трошкове путовања и смјештаја.

12.2.

Све екипе су дужне да у предвиђеном року уплате од стране Извршног одбора утврђени износ у виду чланарине из које се покривају заједнички трошкови такмичења (штампање материјала, издавање публикација и саопштења, телефонске и поштанске услуге, средства за састанке, накнаде лицима која обављају административно-техничке послове и слично).

12.3.

Таксе и други трошкови службених лица и помоћних судија, утврђују се посебном Одлуком Извршног одбора.

13.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

13.1.

Случајеви и ситуације које нису предвиђене овим Пропозицијама рјешавају се примјеном ФИБА службених Правила игре преведеним, протумаченим и објављеним од стране КСС и у складу са општим и посебним актима КСРС.

13.2.

Пропозиције се односе на сва такмичења у Републици Српској и током сезоне се не могу мијењати, изузев када је то и како је предвиђено појединим одредбама.

13.3.

Усвајањем ових Пропозиција стављају се ван снаге све раније донесене Пропозиције.

13.4.

Тумачење Пропозиција даје Извршни одборКСРС, односно орган или лице кога он овласти.

13.5.

Пропозиције ступају на снагу даном усвајања.

ПРЕДСЈЕДНИК


Др Борис Спасојевић, с.р.