Обавјештавамо Вас да је Кошаркашки савез Републике Српске дана 05.10.2019, године доставио допис КС БиХ следећег садржаја:

„На основу Члана 25. и 27. Статута КС БиХ захтијевамо да Предсједник КС БиХ сазове Ванредну сједницу Скупштине КС БиХ, у року од 15 дана, те да до одржавања сједнице обустави све активности КС БиХ.
Предлагач одржавања Ванредне сједнице Скупштине КС БиХ је 10 (десет) чланова Скупштине КС БиХ из Кошаркашког савеза Републике Српске.
Предлажемо да се Ванредна сједница Скупштине КС БиХ одржи дана 20.10.2018. године (субота) у Бања Луци.

За Ванредну сједницу Скупштине КС БиХ предлагач предлаже слиједећи

Дневни ред:
1. Избор Генералног секретара КС БиХ
2. Избор чланова УО КС БиХ
- Предсједника УО КС БиХ
- Два (2) Потпредсједника
3. Избог Предсједника и 2 (два) Потпредсједника Скупштине КС БиХ
4. Измјене и допуне Статута КС БиХ у складу са Уставом БиХ, Законом о спорту БиХ и осталим позитивним законским прописима

На последње одржаној сједници УО КС БиХ донешена је одлука о одржавању Редовне сједнице Скупштине КС БиХ дана 29.10.2018. године.
Како је чланом 25. Статута КС БиХ прописано да се чланови Скупштине обавјештавају о дневном реду нај мање 30 (тридесет) дана прије одржавања сједнице, што до данас није учињено, очито је да је доведено у питање одржавање Редовне сједнице Скупштине КС БиХ.
Одржавањем Ванредне сједнице Скупштине КС БиХ чланице КС БиХ би биле у могућности конзумирати своја права из Члана 16. и 17.Статута КС БиХ.
Уколико се не удовољи захтјеву за одржавањем Ванредне сједнице Скупштине КС БиХ, КСРС ће, на основу Члана 18 и 19. Статута КС БиХ ставити ван снаге Одлуку о добровољном удруживању Кошаркашког савеза Републике Српске, Број: 93/09 од 20.05.2009. године, те ће своје даље активности усмјерити ка формирању јединствене лиге КСРС, чији би првак био један од два учесника АБА 2 лиге из БиХ“.