- Одлука о измјени Регистрационог правилника 12.7.2018.
ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА ЗВАЊА КОШАРКАШКИХ СУДИЈА
 18. 04. 2018

- Измјена регистрационог правилника 8. мај 2017

- Правилник о раду стручног савјета 27. јуни 2017
- Дисциплински правилник КСРС 2016 / 16. јануар 2016

- Правилник о раду судијског одбора
- Регистрациони правилник КСРС – 23.12.2014. ОБРАСЦИ
- Правилник о дисциплинској одговорности и заштити регуларности кошаркашког такмичења КСРС – 07.09.2001.
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Канцеларији Кошаркашког савеза Републике Српске Бања Лука
- Правилник о дисциплинској одговорности и заштити регуларности кошаркашког такмичења КСРС