- Одлука о именовању члана Арбитражне комисије КСРС - 01. 10. 2018.
- Одлука о именовању Комесара 2. МЛРС СЕЗОНА 2018/2019 - 01. 10. 2018.
- Одлука о престанку чланства клубова КСРС - 01. 10. 2018.
- Одлука о усвајању Комисије за такмичење КСРС Такмичарска сезона 2018-2019 - 01. 10. 2018.
- Одлука о именовању члана Арбитражне комисије КСРС - 01. 10. 2018.
- Одлука о усвајању Списка клубова 1. МЛРС, такмичарска сезона 2018-19 - 01. 10. 2018.
- Одлука о усвајању Пропозиција уа кошаркашка такмичења у РС - 01. 10. 2018 - 01. 10. 2018.
- Одлука о усвајању А, Б и В Листу судија и А и Б Листе контролора 2018-2019 - 01. 10. 2018.
- Одлука о усвајању А и Б листе Делегата КСРС, Такмичарска сезона 2018-2019 - 01. 10. 2018.
- Одлука о именовању Комесара ПКО за млађе категорије, такмичарска сезона 2018-2019 - 01. 10. 2018.
- Посебна правила такмичења Првенства РС млађи пионири и млађе пионирке 01. 09. 2018.
- Допуна одлуке о финансијским обавезама клубова и висини накнада службеним лицима за сезону 2018-2019
- Систем такмичења Првенства РС за млађе категорије 01. 09. 2018.
- Систем такмичења Првенства РС 2. МЛРС и Подручне лиге 01. 09. 2018.
- Систем такмичења КСРС 18/19
 12.7.2018
- Одлука о измјени Регистрационог правилника 12.7.2018
- Одлука о финансијским обавезама 12.7.2018
- Одлука о такмичарској сезони 18/19 12.7.2018
- Календар такмичења 2017/2018

- Систем такмичења 2017/2018

- Одлука о такмичарској сезони 2017/2018

- Одлука о финансијским обавеза за сезону 2017/2018
- Одлука о усвајању Списка клубова 1 МЛРС СЕЗОНА 2016-2017
- Одлука о усвајању Пропозиција такмичења КСРС
- Одлука о усвајању листе Судија, Контролора и Делегата
- Одлука о усвајању Листе Судија, Делегата и Делегата Контролора 16-17
- Одлука о усвјајању Календара такмичења КСРС
- Одлука о систему такмичења Првенство РС 2016-2017
- Одлука о именовању такмичарске комисије
- Одлука о именовању Органа за такмичење
- Одлука о именовању комесара за делегирање (одређивање) судија, контролора и делегата 2016-2017
- Одлука о финансијким обавезама 2016-2016

- Одлука о систему такмичења 2016-2017
- Систем такмичења КСРС 2016-2017
- Одлука о такмичарској сезони 2016-2017 
- Одлука о именовању Органа за такмичење (26.10.15.)
- Одлука о усвајању пропозиција
- Одлука о именовању Такмичарске комисије (6.10.15)
- Одлука о именовању Милана Плавшића за Комесара за делегирање (6.10.2015.)
- Одлука о раду судијског одбора (25.9.2015.)
- Одлука о такмичарској сезони 2015/2016 (3.7.2015.)
- Одлука о финансијским обавезама 2015/2016 (3.7.2015.)
- Одлука о усвајању Регистрационог правилника КСРС
- Одлука о ванредном прелазном року
- Одлуке о измјенама и допунама Пропозиција такмичења
- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о финансијским обавезама за лиценцирање тренера – странца
- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о финансијским обавезама клубова за измирење дуговања
-Одлука о организацији и систематизацији радних мјеста запослених у Канцеларији Кошаркашког савеза Републике Српске
- Одлука о примјени Правилника о лиценцирању тренера